Tehnici de manipulare a mintii, oamenilor, femeilor, tehnici de manipulare sentimentala, manipularea in vanzari
Cele mai noi tehnici in arta manipularii

Femeile si televiziunea

2

Motto : „De astăzi avem un nou stăpân: primăvara !“ – Antena 1, 1 martie 1997

Istoria omenirii a arătat că societatea, încă de la primele sale forme de cristalizare, a ţinut cont de diferenţele fizice dintre bărbaţi şi femei, asociindu-le şi diferenţe intelectuale şi caracteriale şi a trasat graniţe între rolurile pe care bărbaţii puteau şi trebuia să şi le asume şi cele pe care erau capabile şi erau obligate să şi le asume femeile. Întreaga evoluţie a societăţii a demonstrat formarea şi consolidarea stereotipurilor culturale legate de trăsăturile specifice femeilor şi bărbaţilor. Perpetuarea acestora a demonstrat incapacitatea celor două categorii de a-şi depăşească condiţia impusă de diferenţele aparente, legate, de multe ori în mod superficial sau abuziv, de presupuse diferenţe calitativ- umane generale. Indiferent de perioadă istorică, şi femeile şi bărbaţii n-au făcut altceva decât să se muleze tiparelor existente şi să se conformeze cât mai bine aşteptărilor condiţionate de modelul cultural şi să se achite de sarcinile care decurgeau din asumarea unor roluri prestabilite. De-a lungul istoriei femeile au fost mai preocupate de păstrarea acestui status-quo artificial pentru conservarea siguranţei pe care le-o dădea, în timp ce bărbaţii erau preocupaţi exclusiv de raporturile de putere dintre bărbaţi. De aceea schimbările acestei stări de fapt la nivelul mentalităţii colective sunt extrem de dificile şi de dureroase pentru că riscă să modifice structura relaţiilor din societate. Există o dublă provocare căreia trebuie să-i facem faţă: schimbările la nivelul membrilor societăţii umane în general (mult publicizata globalizare) şi cele dintre bărbaţi şi femei, ca parteneri în confruntarea cu noile cerinţe ale structurii sociale. De aceea, înainte de a analiza modul în care femeia este văzută în societatea românească, trebuie să vedem câteva dintre stările de fapt la ora actuală pe plan mondial: Femeile - trăiesc mai mult
- reprezintă jumătate din populaţia globului
- realizează aproape două treimi din întregul volum de muncă
- îşi asumă cea mai mare parte a activităţilor casnice
-primesc doar a zecea parte din venitul generat
-deţin în proprietate mai puţin de a suta parte din bunurile mondiale
Studiile realizate la nivelul ţărilor din Europa de Est au arătat apariţia, în special după 1989 a unor fenomene comune:
- feminizarea populaţiei
- feminizarea sărăciei
- un şomaj mai ridicat în rândul femeilor
- un număr crescut de femei care renunţă la serviciu pentru a se putea ocupa de casă
- diminuarea reprezentării politice
Analizele culturale efectuate de-a lungul timpului în ţara noastră au arătat că românii au stereotipuri personale extrem de puternice. Ele se referă la atributele unui grup (al unui sex). Considerăm în general că grupul respectiv are anumite trăsături caracteristice care se regăsesc la fiecare membru al lui. Orice neconcordanţă între realitate şi stereotipul nostru cultural este privită cu suspiciune şi i se dau, de cele mai multe ori, explicaţii bazate pe convingerile noastre şi nu pe argumente obiective.

Iată care sunt trăsăturile bărbăteşti prezente în imaginea pe care românii o au despre ei:
- Independenţă
- Raţionalitate
- Agresivitate
- Obiectivitate
- Încredere în sine
- Spirit de competiţie
- Capacităţi de analiză
- Înclinaţie spre esenţă
- Înclinaţie spre ştiinţă
- Ambiţie
- Autoafirmare

Iată, în contrapondere, trăsăturile feminine considerate definitorii de către români:
- Dependenţă
- Emotivitate
- Blândeţe
- Subiectivitate
- Nevoie de protecţie
- Teama de a nu-i răni pe ceilalţi
- Sensibilitate la context
- Înclinaţie spre detaliu
- Înclinaţie spre arte
- Tact
- Grijă faţă de alţii
În general, activarea stereotipurilor depinde de cantitatea şi calitatea informaţiilor pe care le avem despre o persoană. Suntem tentaţi să folosim stereotipurile atunci când avem puţine informaţii. O femeie care fumează pe stradă este considerată (chiar şi în cărţile de bune maniere) indecentă. O femeie beată este mult mai odioasă chiar şi în ochii femeilor decât un bărbat beat. O femeie trebuie, în general, să asculte.
Efectele stereotipurilor sunt dintre cele mai variate. Astfel, faptul că ne aşteptăm ca bărbaţii să se comporte într-un anumit mod iar femeile în altul, că bărbaţii trebuie să-şi asume unele roluri iar femeile alte roluri, că bărbaţii sunt cei dotaţi de natură pentru a conduce societatea în timp ce femeile sunt destinate doar asigurării condiţiilor necesare, duce la descurajarea persoanelor aparţinând fiecărui sex de a-şi asuma rolul celorlalţi. Stereotipurile exagerează diferenţele dintre grupuri şi le minimalizează pe cele din cadrul aceluiaşi grup. Stereotipurile duc la prejudecăţi şi, prin urmare, la discriminări. Se ştie că, în multe companii, femeile sunt puse să emneze la angajare un contract prin care se angajează să nu rămână însărcinate o anumită perioadă de timp.
Aceste stereotipuri sunt împărtăşite în comun de cele două genuri. Astfel, trăsăturile de care vorbeam mai sus nu sunt atribuite persoanelor unui gen doar de cele aparţinând celuilalt gen ci şi de ele însele. Multe femei împărtăşesc opinia bărbaţilor despre ele şi-şi educă copiii-fete în acelaşi spirit. Mai mult, femeile acţionează de multe ori pentru confirmarea trăsăturilor pe care ştiu că le sunt atribuite (inclusiv de către celelalte femei) pentru a nu ieşi din tipare, pentru a nu se trezi izolaţi sau ironizaţi de ceilalţi. De multe ori, femeile renunţă din proprie iniţiativă sau, mai mult, privesc anumite subiecte ca fiind tabu, numai pentru că ştiu că ele nu sunt de competenţa femeilor sau nu pot fi abordate cu trăsăturile specifice lor (considerate astfel de stereotipuri). Succesul în viaţa poate fi atins (în baza stereotipurilor) pe căi diferite. Băieţii au talent, au capacităţi deosebite şi sunt perseverenţi în timp ce femeile sunt harnice, răbdătoare, ambiţioase şi pline de tact. Astfel, de la vârste fragede, copiii sunt îndrumaţi să-şi folosească acele trăsături care sunt considerate de succes în viaţă, ţinând cont, evident, de genul căruia îi aparţin. Băieţii sunt inhibaţi să-şi folosească latura sensibilă iar fetele pe cea pragmatică. Li se dau exemple de cariere de succes, bazate, cum ar putea fi altfel, pe acele trăsături specifice, devenite stereotipuri culturale. Astfel şi formele de succes devin stereotipuri culturale. O femeie general al Poliţiei Române este considerată o dovadă de succes în timp ce un bărbat în aceeşi poziţie este tratat ca un caz normal. Un şef de cabinet bărbat este privit cu curiozitate dacă nu cu suspiciune. Din fericire, cel puţin la nivel mediu, nu mai este considerat straniu de către nimeni faptul că sunt foarte multe femei avocat şi judecător, medic, manager. Se pot explica, în mare parte, concepţiile despre femei şi bărbaţi prin analiza istorică a acestora. În România a existat la începutul acestui secol o societate patriarhală, în care rolul dominant, de lider şi factor de decizie revenea exclusiv bărbatului. El era cel care dispunea de bani şi singurul care decidea cursul vieţii copiiilor. Singura grijă a femeilor era să supravegheze însuşirea de către copii a principiilor tatălui. În cadrul familiilor sărace, femeile aveau doar rol de executant în timp ce în familiile bogate, era folosită ca element decorativ şi ca factor de influenţă în relaţiile dintre familii. Fetele erau crescute pentru a îndeplini aceste roluri şi era singurul lucru pe care ştiau să-l facă atunci când se căsătoreau. Femeile aveau la dispoziţie doar două domenii în care se puteau manifesta: fie familia, pentru cele care nu dispuneau de posibilităţi materiale pentru angajarea altor femei, fie familia şi viaţa mondenă. Cea mai notabilă prezenţă a femeilor în viaţa publică a fost caracterizată de existenţa saloanelor în care se întâlneau artiştii şi oamenii de cultură ai vremii. Despre femei se vorbea public atunci când se căsătoreau şi atunci când reuşeau să creeze un spaţiu frecventat de personalităţi publice - bărbaţi. Excluse din spaţiul social dar stăpâne în universul casnic, femeile încercau să iasă din el, să iasă din anonimatul inerent spaţiului privat. Au făcut-o aducând socialul la ele în casă. Sub învelişul generos cultural artistic, în aceste saloane se făceau de multe ori aranjamente politice sau matrimoniale care influenţau viaţa socială. Practic, societatea românească de dinainte de 1948, rolurile erau împărţite şi asumate tacit, neapărând convulsii deosebite la nivelul relaţiilor dintre bărbaţi şi femei, văzuţi ca membri ai unui grup. Sferele de decizie şi influenţă erau împărţite strict şi nu exista pericolul ca corectitudinea stereotipurilor culturale să fie puse la încercare. În România, votul universal pentru bărbaţi a fost introdus abia în 1923, după interminabile discuţii despre considerarea femeilor ca cetăţeni sau nu. Acestea vor fi recunoscute ca având drepturi legale egale cu bărbaţii abia în 1948, după instaurarea comunismului. S-a creat un cadru care cuprindea un sistem de învăţământ nediscriminatoriu, o serie de politici sociale bune menite să sprijine familiile cu copii şi femeile care lucrau. Dintr-o dată, femeile au avut acces la orice profesie ba, de multe ori, alegerea ei era o problemă politică. Politica vremii prevedea echilibrarea numărului bărbaţilor şi femeilor în majoritatea sectoarelor de activitate. În marea Adunare Naţională existau 34 % femei. Astăzi, ele sunt în Parlament doar 5,5 %. În guvernele comuniste existau aproximativ 11 % femei, în timp ce, în cei 10 ani de democraţie au existat doar două femei ministru. Mentalitatea patriarhală s-a schimbat fragmentat. Pe de o parte schimbările erau inevitabile şi nu puteau fi contestate (aşa cum nu puteau fi contestate celelalte politici de stat), pe de altă parte nu apărea competiţia directă între bărbaţi şi femei care ar fi putut duce la zgândărirea stereotipurilor culturale. Pe de altă parte, reminiscenţele mentalităţii antebelice au indus ideea de transformare nemeritată a raporturilor din societate. Chiar dacă au acceptat că femeile pot face aceleaşi lucruri ca şi ei, bărbaţii au rămas în continuare convinşi că acest lucru nu se datorează decât condiţiilor favorizante. După 1989, s-a revenit într-o oarecare măsură la stereotipurile de dinainte de război, stereotipuri provenite şi din programelor de televiziune din ţări în care se menţin active. Mihaela Miroiu are o teorie interesantă: „Moştenirea patriarhală pretotalitară a subzistat ideologic, alimentată religios şi cultural în toată perioada comunismului. Destrămarea comunităţii pretins egalitare şi înlocuirea ei cu o societate a diferenţelor a fost însoţită de interiorizarea relaţiei inferior-superior şi nu de o valorizare a diferenţelor pe baze paritare“. Astăzi, românilor nu li se mai pare nimic ciudat în ascensiunea femeilor dar nu sunt dispuşi s-o stimuleze sau s-o sprijine. Cu alte cuvinte, nu au nici o problemă cu o femeie care ajunge în posturi cheie, considerate până la comunism ca fiind rezervate bărbaţilor, atât timp cât a făcut-o prin forţe proprii şi nu a fost în competiţie directă cu ei. Din păcate, marea problemă rămâne la nivelul mentalităţii femeilor care, dacă sunt acum convinse că pot face anumite lucruri, rămân tributare mentalităţii care le asociază cu alte moduri de manifestare. Din păcate, multitudinea organizaţiilor de femei apărute în România după 1989 au ca obiectiv principal schimbarea mentalităţii în rândul bărbaţilor şi nu, aşa cum ar fi normal, o schimbare a ei în rândul femeilor. Există şi multe femei care se aruncă în competiţia cu bărbaţii nu pentru că şi-ar dori poziţia pusă în joc sau statutul aferent ci pentru a demonstra că sunt în stare. Această deficienţă ţine, însă, de incapacitatea familiilor din România de a stabili o strategie de viaţă pentru copiii lor în funcţie de caracteristicile proprii, de calităţile şi capacităţile lor. În construirea acestor strategii se ţine cont mai mult de circumstanţe şi condiţionări exterioare. Printre acestea sunt şi cele legate de stereotipurile culturale. Fetele confundă de cele mai multe ori (din cauza educaţiei) realizarea lor ca persoane cu cea de femeie. Iată, în viziunea Societăţii de analize feministe ANA cum sunt reflectate în educaţie experienţele feminine:

1. Experienţe femeieşti: ciclu, graviditate, naştere Repere educaţionale: Femeile au un destin biologic căruia este obligatoriu să-i dea curs. Cele care nu o fac, sunt considerate neîmplinite. Fetele tind să le socotească experienţe private iar băieţii sunt privaţi de înţelegerea corectă a acestora. Consecinţe la nivelul societăţii: implicare slabă a responsabilităţii bărbăteşti – culpabilizare aproape exclusivă a femeilor pentru abandon sau infanticid.

2. Experienţe feminine: viol, pornografie, prostituţie, abuz şi hărţuire sexuală Repere educaţionale: Este promovată imaginea femeii ca obiect sexual. Cazurile sunt reflectate nu ca o carenţă a societăţii ci ca pe evenimente izolate, asociate cu anormalităţi psihice. Prezentarea lor în mass-media rareori are rolul de a educa sau de a trage un semnal de alarmă ci, de cele mai multe ori, doar de fapt divers. Femeile trebuie să placă şi nu să convingă. Nu au viaţă privată ca persoane ci doar ca familie.
Consecinţe: violul marital nu este pedepsit de lege. Prostituţia şi pornografia sunt tacit tolerate de autorităţi. Înmulţirea numărului de cazuri de viol prezentate nu duce la o aprofundare a cauzelor ci la o imunizare a oamenilor. Pe de altă parte a crescut numărul fetelor care încearcă să obţină succesul în viaţă prin stimularea tendinţei bărbaţilor de a le considerate obiect sexual: invazia de agenţii de fotomodele.

3. Experienţa subordonării: dependenţa economică, politică şi socială Repere educaţionale: rareori se dau publicităţii statistici referitoare la femei. Puterea este văzută ca un mijloc de dominare, modelul acesta nepermiţând prezenţa femeilor, considerate susţinătoare ale compromisului. De multe ori sunt realizate emisiuni cu soţiile persoanelor publice sau cu fiicele acestora. Calitatea principală pentru care sunt invitate în astfel de emisiuni este numele de familie. Revistele de femei şi cele de can-can prezintă în mod egal aspecte din viaţa femeilor cunoscute pentru acţiunile lor şi cea a femeilor cunoscute pentru acţiunile soţilor lor. Ele nu au putere ci influenţă. Au identităţi funcţionale: mamă, soţie, soră. Consecinţe: a crescut îngrijorător numărul casnicelor - 26,7 % dintre femeile din România sunt casnice. De asemenea se constată revenirea la modele tradiţionale: femei – manechin, secretară, gospodină. Strategia de împlinire personală a fost înlocuită cu cea de căsătorire cu un bărbat cu posibilităţi materiale.

3. Experienţa anonimatului: femeile nu au istorie individuală, nu au modele individuale ci doar prin excepţie.
Repere educaţionale: Femeile sunt considerate mai mult muze, surse de inspiraţie decât creatoare. Creaţiile lor sunt în mediatizate dacă aparţin domeniilor în acre se manifestă acele trăsături considerate feminine de către stereotipurile culturale. Lecturile esenţiale sunt reflecţii masculine asupra experienţelor umane. Femeile nu se citează unele pe celelalte, preferă să-i citeze pe bărbaţi. Eroinele sunt văzute ca accidente ale istoriei şi nu ca modele posibil de urmat.
Consecinţe: intimidarea reciprocă. Întărirea stereotipurilor de gen, lipsa motivării pentru ieşirea din anonimat.

Televiziunea şi femeile În ultimii ani, stimulate de importul masiv din ţări în care comunicarea este atât de fragmentată, de reviste pentru femei, şi televiziunile au început să se preocupe mai mult de studierea caracteristicilor lor şi să-şi adapteze programele pentru a răspunde aşteptărilor specifice. Astfel, televiziunile au început să analizeze şi să folosească nu problemele femeilor sau cele de care ele ar putea fi interesate ci, mai mult, reacţia lor emotivă la diverşi stimuli. Astfel, programele televiziunilor româneşti vorbesc foarte rar despre femei ci, cel mai des, construiesc situaţii şi personaje care să stimuleze emoţional publicul feminin şi să-l determine să accepte realitatea prezentată ca pe o alternativă la viaţa de zi cu zi.
Continuând pe linia patriarhală potrivit căreia femeile sunt mai puţin active şi mai puţin raţionale decât bărbaţii, televiziunea nu pune în discuţie concepţiile respective ci, folosindu-se de ele, îşi construieşte mesajele astfel încât să perpetueze acest mod pe care chiar majoritatea femeilor îl au de a se privi. Cu alte cuvinte, ca şi în cazul folosirii (stimulării) tendinţei naturale a copiilor de a acorda lucrurilor o atenţie scăzută şi un timp limitat, şi în privinţa femeilor, se foloseşte mentalitatea deja existentă în societate pentru a face mai eficiente programele de televiziune şi, prin urmare, de a consolida această mentalitate la nivelul telespectatorilor ei.
Există o preocupare intensă în departamentele de programming pentru crearea de noi oferte pentru femei. Se identifică acele elemente, care, în opinia celor ce se ocupă de structura programului, le-ar putea interesa cu precădere pe femei şi se introduc într-o emisiune difuzată la ore la care studiile au arătat că majoritatea telespectatorilor sunt femei.
Analiza cantitativă a arătat că programele de televiziune prezintă mai multe personaje masculine decât cele feminine (deşi este cunoscut faptul că raportul este invers în societate). De asemenea, în prime-time, sunt de trei ori mai multe personaje principale masculine decât cele feminine. Diferenţele pot fi mai mari. În serialele de aventuri, bărbaţii sunt de 6 ori mai mulţi decât femeile, în comedii, doar de două ori, iar în publicităţi, raportul se inversează. Nu există studii care să poată identifica efectele concrete ale acestui mod de subreprezentare a femeilor. Dar pot aprecia că, pe termen lung, această subevaluare, această lipsă a modelelor feminine şi această tendinţă de a folosi stereotipurile culturale influenţează modul în care sunt văzute femeile dar, în primul rând, modul în care se văd ele.
O altă analiză arată că femeile din televiziune sunt mai tinere decât bărbaţii, că sunt prezentate în ipostaze lucrative mai rar decât aceştia, că sunt pasive, dependente de bărbaţi şi preocupate excesiv de aspectul fizic. De asemenea, în programele de televiziune, bărbaţii apreciază mai mult femeile pentru înfăţişarea lor decât pentru inteligenţa lor şi pentru capacităţile şi competenţele personale şi profesionale.
Odată cu conştientizarea importanţei femeilor în folosirea resurselor unei familii şi capacităţii de a le influenţa în primul rând datorită timpului sporit pe care îl alocă privitului la televizor, strategii televiziunilor au început să împingă lucrurile spre o reprezentare mai apropiată de realitate a caracteristicilor şi relaţiilor femeilor, spre o înmulţire a rolurilor destinate acestora şi spre diversificarea lor. Cu toate acestea, s-a constatat că programele care le au pe femei în prim plan (exceptând talk-show-rile sau emisiunile sociale) sunt vizionate în egală măsură şi de bărbaţi.
Chiar şi atunci când femeile sunt mai des prezentate, există diferenţe între realitatea construită şi cea din viaţa de zi cu zi. Astfel, în televiziune sunt mult mai multe femei bogate decât în realitate (un sfert din personajele avute faţă de 0,2 % în realitate), au slujbe care presupun responsabilităţi crescute şi problemele cu care acestea se confruntă în realitate (îngrijirea copiilor, discriminarea sexuală, hărţuirea şi sărăcia) sunt subreprezentate. Chiar dacă, în ultimii ani, au apărut mai multe personaje feminine în vârstă, ele tind să interpreteze acelaşi rol ca şi cele mai tinere.
Interesant, în acest context, este raportul echilibrat care există între femeile şi bărbaţii care prezintă ştirile. Explicaţia rezidă în faptul că emisiunile informative se adresează preponderent laturii raţionale şi atrag, prin urmare, în faţa televizoarelor un număr egal de femei şi bărbaţi. Studiile au arătat că, în timp ce prezentatorul bărbat este mai credibil şi privit ca un garant al seriozităţii şi aprofundării ştirilor, prezentatorul femeie este receptată ca pe un factor de echilibru, de implicare şi de dovadă a relevanţei ştirii pentru telespectator. Se poate observa că aceste mesaje se combină prin folosirea, cu preponderenţă, a echipelor de prezentatori la buletinele de prime-time. În schimb, în programe care presupun analiză rapidă şi capacitate de a răspunde prompt confruntării, cum ar fi talk-show-rile, femeile sunt subreprezentate. Mai mult, şi invitaţii acestor emisiuni sunt în marea lor majoritate bărbaţi. Acest lucru nu reflectă absenţa femeilor capabile să susţină un talk-show ci prezenţei mentalităţii potrivit cărora de lucrurile grave, importante trebuie să se ocupe bărbaţii. Moderarea unei discuţii este privită de telespectatori ca un lucru greu şi, prin urmare, este destinată bărbaţilor. Mai mult, o femeie agresivă (rol cerut de cele mai multe tipuri de dezbateri) este receptată negativ, spre deosebire de bărbatul agresiv care nu face decât să ilustreze stereotipul cultural despre masculinitate. Aşa cum femeile nu plecau la război (iar figurile eroice – Ecaterina Teodoroiu şi Jean D Arc au fost considerate excepţii de geniu) nu sunt la fel de credibile în confruntări, chiar şi verbale. Se poate observa păstrarea stereotipului privind pasivitatea femeii şi implicarea acestora doar în acţiuni care nu presupun confruntări directe cu ceilalţi. Femeile sunt asociate în viaţa de fiecare zi cu noţiuni precum: educaţie, grijă, divertisment. Mult mai rar sunt asociate cu: analiză, strategie, confruntare şi dezbatere. Nu e de mirare că ele asumă roluri în aceste domenii şi în cadrul emisiunilor de televiziune. Astfel, realizatorii încearcă să nu creeze o discrepanţă între prezentarea femeii şi aşteptările telespectatorilor, condiţionate de mentalitatea de tip patriarhal. Cu alte cuvinte, absenţa femeilor din situaţii care presupun analiză şi confruntare nu reflectă misoginismul realizatorilor ci teama lor de a nu fi credibili în ochii unui auditoriu cu stereotipuri culturale extrem de puternice. Cu toate acestea, s-a putut observa că televiziunea este printre mijloacele mass-media care încearcă, timid, să schimbe câte ceva în atitudinea telespectatorilor faţă de acest aspect al funcţionării societăţii. Realizarea de tot mai multe programe care au în prim plan personaje feminine ce pot deveni modele pentru tinerele telespectatoare, abordarea unor probleme specifice într- un stil mai puţin sectar precum şi ilustrarea unor noi moduri de a se relaţiona la celelalte elemente ale societăţii au început să modifice atitudinea telespectatorilor faţă de femei. Dacă, înainte de 1989, o femeie director era privită cu multă neîncredere, astăzi, majoritatea oamenilor s-au obişnuit cu ideea că pot avea oricând un şef-femeie. Chiar dacă numărul acestora este mult mai mic decât ar trebui să fie dacă s-ar respecta proporţiile existente la bărbaţi, existenţa acestora nu mai contravine stereotipurilor culturale, ba, mai mult, le-au modificat într-o mare măsură. Promovarea femeilor în politică ar avea, pe lângă efectul dorit de liderii de partid de atragere a electoratului feminin, şi rolul de a modifica stereotipul cultural legat de capacitatea acestora de a coordona şi gestiona probleme importante, care nu se rezumă doar la căminul sau locul lor de muncă.

În timpul copilăriei, băieţii se uită mai mult la televizor decât fetiţele. Acest lucru nu se datorează lipsei de oportunităţi egale ci faptului că cele mai multe programe pentru copiii sunt mai interesante pentru băieţi. Aceştia sunt mai interesaţi de desene animate, seriale de aventuri, ştiri şi emisiuni sportive. În general, în momentul în care televizorul este deschis, băieţii şi bărbaţii au tendinţa de a fi mai atenţi la ceea ce se întâmplă pe ecran decât femeile. Băieţii sunt mult mai atraşi de imaginile puternic animate şi la programe care presupun acţiune. Femeile sunt mult mai răbdătoare în acest sens, preferând imaginile mai statice, pe care le pot admira un timp mai îndelungat şi programele cu desfăşurare a intrigii într-un timp mai îndelungat şi fără schimbări spectaculoase în derularea acţiunii.
În schimb, dintre adulţi, femeile sunt cele care se uită cel mai mult la televizor. De data aceasta, unul dintre motive este diferenţa de oportunităţi. Femeile stau mai mult acasă decât bărbaţii şi au, prin urmare, mai multe ocazii de a privi emisiunile de televiziune. Acest lucru a fost demonstrat de studiile care au reflectat faptul că femeile care lucrează 8 ore pe zi se uită mult mai puţin la televizor decât cele care merg la serviciu mai puţin sau stau acasă dar tot atât de mult ca şi bărbaţii care lucrează normal. S-a arătat astfel că televiziunea nu este mai atractivă pentru femei ci că ele reprezintă, din motive exterioare calităţii programelor, grupul de telespectatori cel mai numeros, fiind, prin urmare şi cel mai supus influenţei pe care o exercită televiziunea. Mai mult, studiile au arătat că în prime-time, atunci când ambele categorii de femei se uită la televizor, nu există diferenţe notabile între timpul acordat de acestea programelor.
E greu de stabilit o legătură cauzală între reflectarea femeilor la televizor şi modul în care acestea sunt privite în societate. De altfel, toţi analiştii tind să considere că mentalitatea din societate a influenţat în mod categoric reflectarea femeilor în programele de televiziune şi mult mai puţin invers.
Un studiu realizat asupra a două grupuri a arătat că, fetele din grupul care n-a avut acces la televizor au mult mai puţine stereotipuri legate de sex. În schimb, fetele din celălalt grup au atitudini negative faţă de propriul gen şi dezvoltă stereotipuri puternice legate de rolul femeii în societate şi, mult mai important, de ceea ce pot şi trebuie să facă femeile sau de ceea ce nu sunt capabile sau nu e bine să facă femeile.
Aşa cum spuneam, televiziunea reflectă într-o mare măsură modul în care societatea se vede. Şi în cazul femeilor, realitatea prezentată reflectă mai degrabă concepţia cvasiunanim împărtăşită despre interesele lor, despre relaţiile lor cu bărbaţii, despre raportările lor la muncă, maternitate, social, politic, cultural. Fără să încerce punerea acestora în discuţie şi redefinirea lor pentru o conştientizare mai profundă a adevăratei valori şi pentru dezvoltarea unei strategii prin care femeile să contribuie în mod mult mai activ la evoluţia societăţii, programele de televiziune abordează, de cele mai multe ori, aceleaşi probleme, considerate de toată lumea, ca fiind cele ce le preocupă (sau ar trebui să le preocupe) pe femei. Cu alte cuvinte, în loc să se încerce descoperirea de moduri în care femeile să ceară şi să dea mai mult societăţii, emisiunile le învaţă cum să ceară şi să dea mai bine ceea ce se consideră în mod tradiţional că ar trebui să ceară şi să dea femeile.
De aceea cred că atenţia realizatorilor de televiziune ar trebui să se îndrepte nu exclusiv asupra unei reflectări cât mai exacte a perceperii femeilor în societate ci asupra prezentării rolului pe care acestea l-ar putea juca. Accentul ar trebui pus pe combaterea mentalităţii şi nu doar pe ilustrarea ei. Promotorii acestei strategii ar putea deveni tocmai tinerii a căror mentalitate a fost modificată prin participarea mai activă la viaţa cetăţii şi de schimbările apărute în programele prezentate de televiziunile din România.

 * Radu Herjeu - TEHNICI DE PROPAGANDĂ, MANIPULARE ŞI PERSUASIUNE ÎN TELEVIZIUNE

Televiziunea si Violenta

0Crime, violuri, tâlhării, incesturi, bătăi... Cu câte dintre aceste lucruri ne întâlnim în viaţa de zi cu zi ? Şi, mai ales, câţi dintre noi ? Mă refer la implicarea noastră directă, ca participant sau spectator nemijlocit la astfel de evenimente ? La foarte puţine ! Şi atunci, îşi poate pune cineva întrebarea: „De ce se preocupă atât de mult televiziunea să ne prezinte zilnic mostre din faţa nevăzută (pentru mulţi dintre noi) a societăţii umane ?“ În măsura în care astfel de gesturi reprezintă doar excese ale unor indivizi, minoritari în cadrul unei societăţi obişnuite, de ce televiziunea amplifică numărul lor, inducând senzaţia de manifestare majoritară a lumii din afara pereţilor locuinţei fiecăruia dintre noi ? De ce telespectatorii trebuie obişnuiţi cu violenţa, manifestată plenar în programele de televiziune ? De ce aceiaşi telespectatori se uită în număr mare la astfel de programe, determinând creşterea audienţei şi, implicit, orientarea televiziunilor spre achiziţia şi difuzarea de programe asemănătoare ? De ce televiziunile dau curs unei astfel de determinări, fără să ţină cont de efectele unei astfel de repropuneri a realităţii prin intermediul micului ecran ?
O mulţime de întrebări la care au încercat să dea răspunsuri armate de sociologi, psihologi şi ziarişti. Întrebări la care, de cele mai multe ori nu se doreşte găsirea unui răspuns. De ce ? Pentru că, nu s-a găsit încă direcţia justă în determinarea acestui fenomen. Cu alte cuvinte, nu s-a putut încă stabili cu certitudine cine influenţează pe cine. Televiziunea, prin programele sale cu conţinut violent stimulează acea latură a personalităţii telspectatorilor care se va manifesta similar în viaţa de zi cu zi sau acele persoane care au porniri violente (inhibate din diferite raţiuni sociale) au o predilecţie pentru a viziona astfel de programe, determinând audienţe record ? Cu alte cuvinte dilema este: Televiziunea, determinant de violenţă în societate sau televiziunea, efect al violenţei din societate ?

Televiziunea – stimulator de violenţă

Trebuie plecat de la o constatare de bun simţ. Influenţa imensă pe care televiziunea o are asupra atitudinilor, convingerilor şi comportamentului telespectatorilor săi nu poate fi negată şi, prin urmare, e greu de presupus că violenţa reflectată de programele sale ar trece fără să lase urme în modul în care oamenii se raportează la ceilalţi şi la societate. Rămâne de văzut în ce măsură conţinutul programelor influenţează creşterea numărului manifestărilor violente din societate.
S-au realizat mai multe studii în acest sens. Unul dintre cele mai elocvente este Notel Study of Violence, desfăşurat într-o mică localitate din Canada. Până în 1973, anul începerii experimentului, locuitorii nu avuseseră acces la programele de televizune din cauza distanţei care separa orîşelul de centre urbane cu staţii de retransmisie a semnalului de televiziune. În doi ani, cercetătorii au putut constata o creştere cu 160 % a numărului actelor de violenţă fizică în cadrul comunităţii din Notel în timp ce, în alte două oraşe (comparabile ca mărime) în care locuitorii avuseseră acces la televiziune şi înainte de începerea experimentului, rata comportamentului violent rămăsese în mare neschimbată.
Un alt studiu a vizat evoluţia ratei criminalităţii în Statele Unite, Canada şi Africa de Sud în urma apariţiei şi răspândirii televiziunii. Astfel, între 1945 şi 1974, În Canada şi Statele Unite rata criminalităţii a crescut cu 92, respectiv 93 %, în timp ce în Africa de Sud, ţară în care nu exista televiziune (!), aceeaşi rată a crescut cu 7 %. După 1975, an în care a început emisia televizată şi în Africa de Sud, rata criminalităţii a crescut cu 130 %. În fiecare ţară s-a observat că în 10-15 ani de la introducerea televiziunii, numărul crimelor s-a dublat.
Există cazuri celebre în istoria criminalităţii de tineri care au ucis numai pentru a copia o schemă violentă văzută în televiziune. Un mare impact asupra publicului american a avut-o cazul fraţilor Brown din Minessota, care şi-au ucis părinţii, folosind un procedeu copiat până la amănunt dintr-un film de ficţiune văzut la televizor. Cei doi au fost condamnaţi, deşi apărarea a susţinut până la sfârşit că o responsabilitate egală poartă şi televiziunea care programase filmul incriminat. Cauzele violenţei din societatea contemporană sunt multiple: creşterea într-o familile dezorganizată, abuzurile la care au fost supuşi copiii, frustrarea legată de nivelul de trai, continua goană după oportunităţi mereu refuzate, dificultatea din ce în ce mai mare de a trece peste prăpastia care separă categoriile sociale, greutatea de a alege singur un drum în viaţă etc. În orice caz, decizia privind dacă şi cum să folosim violenţa ca răspuns la numeroasele şi variatele conflicte cărora trebuie să le facem faţă în fiecare zi este determinată de regulile, normele şi standardele de comportament pe care fiecare om le asimilează din lumea înconjurătoare. Din această lume de la care învăţăm ce valori trebuie să respectăm şi în ce sistem trebuie să le integrăm pentru a ne permite o relaţionare cu ceilalţi cât mai benefică pentru întregul ansamblu al societăţii, fac parte nu numai părinţii noştri şi şcoala cu educatorii ei ci şi televiziunea, cu cele peste 7 ore cât ne pătrunde în medie în casă. Oamenii au tendinţa de a învăţa de la fiecare element cu care vine în contact. Este imposibil de crezut că ei nu învaţă de la acea structurare a realităţii care le este propusă în fiecare zi într-o cantitate care, aşa cum arătam în alt capitol, este depăşită doar de somn şi de serviciu. Astfel, televiziunea a început să joace un rol subtil de profesor de norme şi standarde de comportament, rol acceptat (dacă nu întotdeauna conştient) de majoritatea telespectatorilor. De aceea, este greu de contestat faptul că orice modificare a atitudinilor şi comportamentului unor indivizi nu are la bază o schimbare a sistemului de valori în care acesta crede şi, implicit, o influenţă a acelor surse care au şi rol educativ.
Perseverenţa cu care mulţi manageri şi jurnalişti susţin că televiziunea nu ar trebui să aibă un rol educativ arată tocmai incapacitatea de asumare a acestui rol pe care televiziunea l-a căpătat, indiferent de intenţiile sale. A susţine că televiziunea informează fără să formeze este ca şi cum ai dori ca soarele să încălzească fără să dea lumină. Orice act informativ este, în acelaşi timp, şi un act formativ, chiar dacă intenţiile sursei nu converg în această direcţie. Este un fenomen obiectiv care ar trebui să-i preocupe pe acei jurnalişti care cred că, negând rolul educativ al televiziunii, acesta nu există.

Televiziunea – efect al violenţei din societate.

Am văzut într-un alt capitol cum numărul mare de avocaţi prezenţi în programele de televiziune este o rezultantă a prestigiului de care se bucură această profesie şi a convingerii telespectatorilor că există şi în realitate un număr mare de astfel de apărători ai legii. De ce n-am face un raţionament similar şi în privinţa violenţei ? Am arătat mai înainte că transformarea rapidă şi, de multe ori, neprevăzută a universului şi ale legilor care-l guvernează şi care condiţionează relaţiile fiecărui individ cu ceilalţi şi cu societatea în întregul ei au dus la apariţia şi acutizarea unui sentiment de nesiguranţă în rândul oamenilor. Este logic ca această nesiguranţă să fie asociată cu frica de fenomene care ar putea influenţa negativ viaţa persoanei în cauză. Unul dintre aceste fenomene (destul de răspândit, chiar dacă prin manifestări de mică intensitate) este violenţa. Şi, aşa cum un copil, lăsat singur pe întuneric, va începe să identifice în umbrele făcute de ramurile unui copac, monştri care-i ameninţă liniştea, tot aşa şi oamenii vor începe să supradimensioneze violenţa, creându-i o dimensiune simbolică mult mai mare decât în realitate. Putem defini violenţa şi ca schimbarea bruscă a unor elemente devenite obişnuite prin continuitate în viaţa noastră. Astfel, fiecare acţiune a celor din jur poate fi privită ca un act de violenţă, altfel spus, ca un act destinat modificării echilibrelor interne. Prin urmare, nu este de neînţeles tendinţa de aştepta în tensiune orice semn al vreunei încercări de schimbare a acestor echilibre. De aceea, de multe ori, un gest primeşte un răspuns disproporţionat, alimentat mai mult de starea de tensiune a celui care l-a recepţionat decât de intenţia celui care l-a făcut. se intră astfel într- o spirală a violenţei, care, uneori scapă de sub control. Sigur, nu putem să nu-i numim şi pe acei indivizi care, din considerente psihice, privesc violenţa ca pe un mijloc de a supravieţui. Din lipsa unor date medicale, însă, prefer să nu ne concentrăm asupra lor, mai ales că, în marea lor majoritate, telespectatorii sunt oameni normali, cu o inteligenţă şi grad de instrucţie medii.
Ţinând cont de această nouă configuraţie a relaţiilor umane, care include, chiar dacă nu întotdeauna în formă manifestă, violenţa, putem găsi cel puţin două motive pentru care oameni obişnuiţi, care, în viaţa de fiecare zi, sunt incapabili de acte violente, au o anumită apetenţă faţă de reflectarea unor astfel de gesturi în televizuine.
Există şi se manifestă în natura umană influenţele regnului căruia îi aparţinem. Este greu de ignorat latura animală, controlată în mare parte de instincte. Putem observa că, orice obstacol pus în calea satisfacerii imediate a instinctelor naşte violenţă. Oamenii şi-au construit de-a lungul istoriei lor, mecanisme de inhibare a acestor instincte, încercând îmbinarea unor norme de convieţuire, sociale, morale şi etice. Au apelat la raţiune pentru a diminua influenţa instinctelor asupra acţiunii omului dar şi pentru a descuraja tendinţa de a răspunde cu violenţă frustrărilor. Toate aceste instincte au găsit din ce în ce mai puţine posibilităţi de a se manifesta, frustrarea ducând la unii, la acte de violenţă, dublate de un dezechilibru psihic profund. La cei mai mulţi dintre ei, fie raţiunea a reuşit să preia controlul conştient al acţiunilor şi interacţiunii cu ceilalţi fie aceste instincte au fost inhibate de frica repercusiunilor. Frustrarea continuă să rămână, de cele mai multe ori, şi ea se vede diminuată, indirect, prin urmărirea unor acte de violenţă la care nu luăm parte decât emoţional. Cu alte cuvinte, vizionarea unor acte de violenţă permite defularea emoţională a acumulărilor de tensiune de peste zi. Participarea, chiar dacă numai emoţională, la violenţă, răspunde pe undeva tendinţei naturale (a nu se înţelege normale – general acceptată de autoevaluarea socială) de a reacţiona dur la multiplele restricţii puse de societate în calea manifestării instinctelor. O a doua explicaţie ar putea fi sentimentul de uşurare pe care îl simte o persoană constatând că nu se numără printre victimele violenţei. Discrepanţa dintre violenţă, suferinţa pe care aceasta o provoacă şi confortul ambientului în care o persoană priveşte la televizor, induce un sentiment suplimentar de siguranţă şi linişte. Cu cât violenţa manifestată este mai mare cu atât creşte şi mulţumirea că nu faci parte dintre victimele ei. Mai mult, conştientizarea faptului că orice act de violenţă este pedepsit mai devreme sau mai târziu, este reconfortantă pentru omul care trăieşte cu acea nesiguranţă de care vorbeam mai devreme. Scoatem aici din cauza violenţa eroului pozitiv care este justificată de necesitatea combaterii violenţei (mult mai mari) a personajului negativ.
Mai există un fenomen. De multe ori, în filme, violenţa este văzută ca un mijloc de a rezolva o situaţie. Întotdeauna oamenii i-au admirat pe cei care ştiu să rezolve situaţiile dificile, chiar dacă nu întotdeauna au aprobat şi mijloacele folosite. De aceea, de multe ori, violenţa trece în subsidiar, concluzia predominantă fiind că personajul respectiv a reuşit să rezolve o situaţie care risca să-i afecteze negativ viaţa. N-am auzit un părinte care să fi protestat împotriva basmelor în care Făt Frumos îi taie capul Balaurului. Este o formă de violenţă (dar rămâne violenţă) justificată social. Tot astfel, dorinţa de a vedea un film care să reflecte rezolvarea unor probleme de către eroii pe care-i admirăm poate detrona reţinerea pe care am avea-o în mod normal faţă de acte de violenţă.
Toate aceste motive determină apetenţa telespectatorilor faţă de filmele sau programele care includ acte de violenţă, fizică sau verbală. Nu putem susţine că oamenii se uită la televizor pentru că doresc să înveţe cum să răspundă cu violenţă în viaţa de zi cu zi, mai ales că, în ciuda cazurilor cărora li s-a făcut o publicitate exagerată în mass-media, nu toţi oamenii care se uită la televizor şi, în special, la programe cu conţinut violent, devin criminali. Este clar că la transformarea unui om obişnuit într-un ucigaş sau violator concură mai multe elemente şi că influenţa televiziunii poate fi unul dintre ele, dar nu cel determinant.
Concluzie
Putem spune că televiziunea reflectă într-o oarecare măsură, percepţia pe care telespectatorii săi o au asupra incidenţei actelor de violenţă în realitate. Programele de televiziune redau diferitele concepţii existente despre provocările la care societatea îl supune pe individ şi modurilor în care acesta le poate face faţă. În acelaşi timp, însă, televiziunea este cea care atrage atenţia asupra folosirii unor moduri de reacţie incompatibile cu regulile stabilite la nivel social. Violenţa era un fenomen şi înainte de apariţia televiziunii iar creşterea intensităţii acestuia în urma difuzării de emisiuni cu caracter violent nu este suficientă pentru a trage concluzia că ea este vinovată de violenţa din societate. Dacă în acea comunitate din Notel existau înainte de apariţia televiziunii 3 criminali iar numărul acestora a crescut la 7 după introducerea ei (la câteva mii de locuitori) nu înseamnă că televiziunea a provocat o explozie de violenţă ci doar, că a stimulat acele porniri naturale (care existau deja în formă latentă) ale persoanelor care au devenit violente. Cu alte cuvinte, programele iuncriminate n-au făcut decât să dea apă la moară şi o justificare celor care aveau deja în ei morbul violenţei şi al dispreţului faţă de valori şi faţă de ceilalţi oameni. Şi chiar dacă numărul celor care devin criminali în urma vizionării de emisiuni de televiziune este cu mult mai mic decât cei care comit acte de violenţă din cauza incapacităţii societăţii în ansamblul ei de a rezolva problemele care îi determină pe aceştia să răspundă astfel dificultăţilor cu care se confruntă, nu putem să neglijăm efectele pe care le au emisiunile violente asupra telspectatorilor (în special copii) şi să le considerăm insignifiante. Dimpotrivă, observarea impactului din ce în ce mai mare pe care televiziunea îl are asupra societăţii trebuie să declanşeze un semnal de alarmă asupra conturării din ce în ce mai clare a cercului Violenţă-Televiziune-Violenţă.
Efectele vizionării actelor de violenţă în televizor

Este demonstrat faptul că, în primii ani, copiii imită comportamentul adulţilor ca o metodă de a învăţa despre o lume care le este deocamdată inaccesibilă. S-a observat că, şi la câteva zile, copiii imită mimica facială a celor din jur. În acelaşi fel, aşezat în faţa televizorului, copilul va imita comportamentul adulţilor (sau al altor copii) pe care îi vede manifestându-se.
Problema rezidă în incapacitatea acestor copiii de a-şi da seama dacă ceva trebuie sau nu imitat. Cu alte cuvinte, un copil nu are acele noţiuni şi valori care stau la baza discernământului. S-a realizat un experiment: trei grupuri de copii au vizionat câte un film în care un adult maltrata o păpuşă. În primul film, adultul era recompensat, în al doilea acţiunea acestuia nu avea nici o repercusiune iar în al treilea, adultul era pedepsit. S-a constatat că copiii din primele două grupe s-au comportat ulterior mult mai violent decât cei din grupa a treia. Analiza efectuată asupra filmelor violente a demonstrat că, în cele mai multe din cazuri, violenţa este răsplătită într-un fel sau în altul. De cele mai multe ori, atât eroii pozitivi cât şi criminalii folosesc violenţa pentru a rezolva rapid o situaţie. Şi chiar dacă personajul negativ moare după ce a folosit violenţa, cel pozitiv este recompensat (medaliat sau sărutat de iubita lui) după ce a recurs la acelaşi tip de acţiuni violente. În cele mai multe programe de ficţiune nu se pune accent pe efectele violenţei: suferinţă şi urmări pe termen lung, indiferent dacă acestea sunt fizice sau psihice. Un studiu comparativ între emisiunile televiziunilor din Statele Unite şi cele din Japonia arată că, deşi frecvenţa actelor de violenţă este asemănătoare, în societate diferă numărul acţiunilor criminale (în favoarea Japoniei). S-a observat că programele japoneze pun un accent mai mare pe efectele violenţei (durere şi suferinţă) asupra celor care o suportă. Mai mult, majoritatea actelor de violenţă sunt făcute de personajele negative şi sunt îndreptate împotriva eroilor pozitivi, devenind astfel imorale. Au fost identificate patru mecanisme care fac legătura dintre programarea de emisiuni cu conţinut violent şi comportamentul agresiv al copiilor telespectatori. Primul mecanism se referă la absenţa consecinţelor asociate cu actele de violenţă şi la modul în care o situaţie poate fi rezolvată mai convenabil. Mecanismul îi învaţă pe copii că violenţa este cel mai bun răspuns la situaţii dificile şi că este cel mai eficient mod de a pune capăt unui conflict. În televiziune, violenţa devine cea mai atractivă şi mai eficientă metodă de a rezolva problemele. Televiziunea propune doar un procent de 4 % de soluţii non violente de rezolvare a unei situaţii conflictuale. Prin urmare, tânărul este obişnuit să nu caute alte soluţii şi să o adopte pe cea mai rapidă şi, evident, cea mai eficientă. Urmărirea unui număr impresionant de acte de violenţă provoacă o obişnuire a telespectatorului cu ele şi la acceptarea ideii că violenţa poate fi un mod normal de a trăi. Astfel, copiii care au urmărit celebrul serial „The Power Rangers“ au comis în primele două minute de după închiderea televizorului, de 7 ori mai multe acte de agresiune decât copiii care n-au vizionat acest program. Într-o confruntare există aproape întotdeauna personajul 100 % pozitiv şi persoanjul 100 % negativ. Vor exista, la sfârşitul ei, un învingător şi un învins. De aceea, urmărirea confruntării este plină de neprevăzut şi de distracţie. Al doilea mecanism este cel prin care unele personaje sunt recompensate pentru rezolvarea unei situaţii. Este demonstrat faptul că copiii nu sunt capabili să facă distincţia între recompensarea rezolvării situaţiei şi recompensarea modului în care s-a făcut. Cu alte cuvinte, un copil poate asocia foarte uşor ideea de recompensă cu folosirea violenţei, scoţând din ecuaţie rezolvarea în sine, în acest mod, a unei situaţii. Întrebat despre motivul pentru care logodnica l-a sărutat pe erou după o confruntare violentă cu duşmanii, un copil va considera răsplata ca fiind datorată faptului că eroul i-a bătut şi anihilat pe duşmani şi nu ideii că, astfel, a salvat-o pe prinţesă de la moarte. Există o diferenţă subtilă între cele două percepţii, chiar dacă unui adult i s-ar putea părea că ele sunt legate şi percepute ca atare de un copil. Există aici şi un alt aspect care priveşte absenţa penalizării celor care uzitează de violenţă. Chiar dacă, în final, agresorul intră în închisoare sau este ucis, rămân nepedepsite punctual alte câteva acte de violenţă pe care le-a făcut. Spre deosebire de realitate, violenţa din televiziune implică puţin sânge, puţină durere şi puţină suferinţă. 47 % din interacţiunile violente din televiziune nu dezvăluie şi rănile provocate victimei. 58 % nu reflectă şi durerea pe care o provoacă. Doar 16 % dintre emisiuni arată efectele pe termen lung din punct de vedere fizic, psihologic, financiar şi emoţional. Al treilea mecanism este cel care duce la desensibilizarea copiiilor în privinţa actelor de violenţă, prin apariţia ideii că ceea ce se întâmplă în televizor nu este real şi, prin urmare, nu trebuie să ne lăsăm impresionaţi de moartea unui personaj pe care, ulterior, îl vedem evoluând într-un alt film. Senzaţia că, odată terminat filmul, iau sfârşit şi efectele violenţei prezentate este extrem de puternică şi este în măsură să influenţeze raportarea tinerilor şi la actele de violenţă din viaţa de zi cu zi. Faptul că eroul îşi revine sau învie, că actorul care l-a întruchipat (şi este cunoscut faptul că copiii nu fac distincţuia dintre actor şi personaj) moare într-un film pentru a evolua din nou în cel care urmează, sub o altă mască, îi face pe copii să considere actele de violenţă ca fiind lipsite de urmări grave. Uşurinţa cu care tineri asasini au apăsat pe trăgaci a fost explicată şi prin convingerea lor că moartea sau rănirea celui din faţă este la fel de falsă ca şi cele văzute în filme. Mai mult, copiii care se uită mult la filme violente au tendinţa de a empatiza mai greu, de a protesta mai puţin la nedreptăţi şi de a fi mult mai puţin atenţi la suferinţele îndurate de ceilalţi în viaţa reală. Aceşti copiii sunt mult mai puţin afectaţi de violenţa reală şi au tendinţa de a o considera lipsită de conotaţii negative. De multe ori (în proporţie de 67 %) violenţa este prezentată în cheie umoristică în programele pentru copii. Acest lucru facilitează acceptarea ei. Multe dintre actele de violenţă ale copiiilor îndreptate împotriva altora se fac în joacă, dar, de multe ori, au efecte la fel de grave ca şi cele intenţionate. Al patrulea mecanism se referă la ilustrarea violenţei de dragul violenţei. Există multe cazuri în care violenţa continuă chiar şi după ce, în viaţa reală,aceasta nu s-ar mai fi justificat. În schimb, realizatorii îi dau eroului puteri supraumane pentru a o putea opune atacatorului cât mai mult timp. Mai mult, deşi în majoritatea cazurilor reale, după o confruntare violentă, un personaj ar fi trebuit internat de urgenţă în spital, el fiind incapabil să mai continue, în film, acesta, cu ultimele puteri îşi urmăreşte agresorul pe care, inevitabil, îl şi înfrânge într-o încleştare care ar necesita mult mai multe capacităţi fizice decât cele de care mai dispune eroul.
Ca o concluzie, putem identifica acele aspecte ale prezentării violenţei în televiziune care determină ca comportamentul anormal să pară justificat şi acceptabil: - recompensarea sau nepedepsirea celor care comit acte violente
- prezentarea violenţei ca justificată de iminenţa unui pericol greu sau imposibil de înfruntat altfel
- elemente cheie care leagă violenţa de pe ecran cu cea din realitate
- situaţii dramatice care încurajează identificarea cu agresorul
- lipsa efectelor: durere, remuşcări
- realismul unor scene de violenţe care scapă elementelor de identificare a ficţiunii
- număr crescut de victime (6 persoane ucise ne oripilează. 10.000 devin un număr)
- distrugerea prin violenţă a legăturilor dintre prieteni, rude, membrii aceleiaşi bande.
Au fost identificate, în urma analizării acestor 3 mecanisme, 4 efecte asupra copiiilor care urmăresc multe acte de violenţă în televizor:
1. agresivitate – vor manifesta în viaţa obişnuită o agresivitate sporită 2. frică – vor fi mult mai preocupaţi de teama de a nu deveni victimele unui astfel de act de violenţă. În 1994, Gerbner a dat publicităţii un studiu care arată că expunerea la programe violente provoacă amplificarea sentimentelor de vulnerabilitate, dependenţă, anxietate şi frică. Majoritatea copiiilor care privesc mult la televizor cresc cu ideea că lumea „este rea“. Adulţi devenind, au tendinţa de a se hiperproteja, fiind printre cei care achiziţionează arme, câini de pază şi sisteme de alarmă. S-a putut observa o diferenţă între percepţiile locatarilor aceluiaşi cartier: el era considerat nesigur de persoanele care urmăreau mai mult de 4 ore pe zi şi sigur de cei care priveau mult mai puţin la televizor. Întrebaţi de câte ori foloseşte un poliţist arma din dotare în timpul unei patrulări, tinerii au dat ca sigură o medie de 5. În realitate, 47 % dintre poliţiştii americani n-au folosit niciodată arma. 3. nepăsare – devin insensibili la suferinţele celorlalţi pe care le consideră asemănătoare cu cele din filmele de ficţiune 4. efectul circular – copiii activi care urmăresc emisiuni cu caracter violent au tendinţa de a se identifica cu persoanjele, de a le copia şi de a căuta noi emisiuni în care aceste personaje îşi depăşesc vechile performanţe în acţiuni violente. Seymour Feshbach susţinea în 1970 că programele violente au chiar un efect pozitiv, de catarsis (Katharsis – cuvânt grec care înseamnă purificare, eliberare). El argumenta, spunând că acestea dau posibilitate tinerilor să-şi elibereze simţurile de toate tensiunile, participând afectiv la confruntarea de pe ecran. Aceşti tineri, odată eliberaţi, nu vor mai acţiona agresiv în viaţa de zi cu zi, comportamentul lor violent diminuând până la niveluri social acceptabile. Teoria susţine că un copil care vizionează programe violente experimentează indirect violenţa şi îşi descarcă fără efecte dăunătoare surplusul de furie, ostilitate şi frustrare. Cu alte cuvinte, vizionarea de ficţiune violentă este aproape la fel de eficientă ca şi implicarea directă într-o confruntare, ducând la purificarea oamenilor de impulsurile lor ostile. Este o teorie greu de argumentat atât timp cât studiile arată o creştere a manifestărilor violente în realitate în urma vizionării programelor de televiziune şi nu o diminuare a lor, aşa cum ar presupune catarsisul. Violenţa nu este nouă şi nu trebuie ignorată. De asemenea, reflectarea ei nu este întotdeauna negativă. Descrierea violenţa în artă, muzică, pictură şi teatru poate fi pozitivă în măsura în care artistul are capacitatea de a ne face părtaşi la frământările personajelor, la dilemele pe care înfruntă acestea înaintea unui act de violenţă. În măsura în care, prezentată ca o opţiune, este combătută cu argument, violenţa nu poate fi eliminată din reflectarea realităţii. Un aspect pe care ar trebui să se pună mai mult accent este modul în care ideea crimei pătrunde în mintea personajului, confruntării cu sistemul lui de valori, în aşa fel încât violenţa să capete în mintea telespectatorului trăsături clare, conţinând atât cauzele cât şi efectele ei. El trebuie convins că acest lucru nu trebuia să se întâmăplă, că nu era necesar.